Nya vindar för Aboagora

Den 21–23 augusti samlades forskare, konstnärer och allmänhet på Sibeliusmuseum för Aboagora – ett internationellt, mångvetenskapligt och mångkonstnärligt symposium som redan för nionde gången knöt band mellan forskare och konstnärer. Första Aboagora ordnades år 2011 då Åbo var europeisk kulturhuvudstad.

E-musikgruppe Lux Ohr 43

Nya vindar för Aboagora

Den 21–23 augusti samlades forskare, konstnärer och allmänhet på Sibeliusmuseum för Aboagora – ett internationellt, mångvetenskapligt och mångkonstnärligt symposium som redan för nionde gången knöt band mellan forskare och konstnärer. Första Aboagora ordnades år 2011 då Åbo var europeisk kulturhuvudstad.

Arrangörerna var som tidigare Åbo Akademi, ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet och Donnerska institutet, medan Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola var en ny samarbetspartner som bidrog särskilt med de konstnärliga inslagen. Varje år medverkar både finländska och utländska högt profilerade forskare, konstnärer och samhällspåverkare som är intresserade av utforskande, experimentella och nytänkande arbetssätt.

År 2019 inledde Aboagora en ny tematisk helhet som sträcker sig över fem år: Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Five Rings syftar på en bok som skrevs år 1645 av Miyamoto Musashi, en japansk fäktare, filosof, författare och rōnin – en samuraj utan mästare. Innan han dog levde han som eremit i en grotta för att meditera och skriva en manual i stridskonst. Boken beskriver inte bara praktiska tekniker, utan också en hel livsfilosofi. Bokens fem delar om jord, vatten, eld, vind och tomhet granskar var för sig stridens olika element, på samma sätt som det finns olika livselement enligt österländska traditioner. Ur dessa element kommer Aboagora att finna sin inspiration och ta sina former under de närmaste åren.

Årets tema Jord – Earth tog avstamp i att jorden, planeten Tellus, är en grundläggande aspekt av det mänskliga livet. Därför var tanken att utforska förhållandet mellan jord och människa, jordens tillstånd och framtid ur ett mångvetenskapligt och mångkonstnärligt perspektiv: genom arkeologi, geologi, filosofi, poesi, litteratur och konstinstallationer.

Årets huvudföreläsare och konstnärer, de så kallade agoristerna, lockade igen en stor publik. Professor Sandra Swart (Stellenbosch University, Sydafrika) föreläste kring djurrättigheter och kulturella värderingar, medan film- och teaterregissören, manusförfattaren Pauliina Feodoroff berörde publiken med frågor kring urfolks rättigheter till land. Forskare Tino Mager (Technische Universiteit Delft, Nederländerna) kombinerade Mushashis livsfilosofi och elementet jord med arkitektoniska perspektiv på byggnaders beständighet och nya innovationer såsom digitalt tidsresande. Performanskonstnären mirko nikolić bjöd in publiken i en interaktiv och kroppslig performans med ljud och tal. För andra gången ordnades ett mångdisciplinärt pre-symposium för doktorander, i år i samarbete med Åbo yrkeshögskola och Åbo universitets doktorandskola.

Därtill berikades programmet med andra workshoppar and konstnärliga inslag. Till höjdpunkterna hörde Fern Orchestras konsert Vox Herbārium med sjungande växter och teatergruppen Tredje rummets uppförande ur pjäsen The Romantic Mind. E-musikgruppe Lux Ohrs konsert med elektronisk och experimentell rock avrundade symposiet. Det innehållsrika programmet lockade ett hundratal deltagare, från studeranden och forskare till konstnärer och den breda allmänheten.